Hoa tai Style 00538076 - Vàng 24K (98) | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00538076 - Vàng 24K (98)
Style # 00538076

  • Hoa tai Style 00538076 - Vàng 24K (98)
new
Hoa tai Style 00538076 - Vàng 24K (98)

Hoa tai Style 00538076 - Vàng 24K (98)

Style # 00538076

Hoa tai Style 00538076 - Vàng 24K (98)

SKU: KT276337

Phí chế tác: 430.000 vnđ

Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 24K (98)
Trọng lượng : 1.333 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00538076 - Vàng 24K (98)

SKU: KT276337

Phí chế tác: 430.000 vnđ

Thông tin sản phẩm