Hoa tai Style 00532630 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00532630
Style # 00532630

  • Hoa tai Style 00532630
new
Hoa tai Style 00532630

Hoa tai Style 00532630

Style # 00532630
10.584.000  đ

Hoa tai Style 00532630

SKU:KT283546

10.584.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00532630

SKU:KT283546

Thông tin sản phẩm