Hoa tai Style 00532457 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00532457
Style # 00532457

  • Hoa tai Style 00532457
new
Hoa tai Style 00532457

Hoa tai Style 00532457

Style # 00532457
2.998.100  đ

Hoa tai Style 00532457

SKU: KT801783

2.998.100  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00532457

SKU: KT801783

Thông tin sản phẩm