Hoa tai Style 00532360 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00532360
Style # 00532360

  • Hoa tai Style 00532360
new
Hoa tai Style 00532360

Hoa tai Style 00532360

Style # 00532360
434.970  đ

Hoa tai Style 00532360

SKU: KT732350

434.970  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00532360

SKU: KT732350

Thông tin sản phẩm