Hoa tai Style 00532180 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00532180
Style # 00532180

  • Hoa tai Style 00532180
new
Hoa tai Style 00532180

Hoa tai Style 00532180

Style # 00532180
2.980.800  đ

Hoa tai Style 00532180

SKU:KT801783

2.980.800  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00532180

SKU:KT801783

Thông tin sản phẩm