Hoa tai Style 00532168 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00532168
Style # 00532168

  • Hoa tai Style 00532168
new
Hoa tai Style 00532168

Hoa tai Style 00532168

Style # 00532168
10.977.100  đ

Hoa tai Style 00532168

SKU: KT228756

10.977.100  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00532168

SKU: KT228756

Thông tin sản phẩm