Hoa tai Style 00523462 - Vàng 24K (98) | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00523462 - Vàng 24K (98)
Style # 00523462

  • Hoa tai Style 00523462 - Vàng 24K (98)
soldout
Hoa tai Style 00523462 - Vàng 24K (98)

Hoa tai Style 00523462 - Vàng 24K (98)

Style # 00523462

Hoa tai Style 00523462 - Vàng 24K (98)

SKU: KT046255

Phí chế tác: 390.000 vnđ

Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 24K (98)
Trọng lượng : 1.091 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00523462 - Vàng 24K (98)

SKU: KT046255

Phí chế tác: 390.000 vnđ

Thông tin sản phẩm