Hoa tai Style 00523460 - Vàng 24K (98) | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00523460 - Vàng 24K (98)
Style # 00523460

  • Hoa tai Style 00523460 - Vàng 24K (98)
soldout
Hoa tai Style 00523460 - Vàng 24K (98)

Hoa tai Style 00523460 - Vàng 24K (98)

Style # 00523460

Hoa tai Style 00523460 - Vàng 24K (98)

SKU: KT582848

Phí chế tác: 490.000 vnđ

 

Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 24K (98)
Trọng lượng: 1.178 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00523460 - Vàng 24K (98)

SKU: KT582848

Phí chế tác: 490.000 vnđ

 

Thông tin sản phẩm