Hoa tai Style 00505506 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00505506
Style # 00505506

  • Hoa tai Style 00505506
new
Hoa tai Style 00505506

Hoa tai Style 00505506

Style # 00505506
3.337.200  đ

Hoa tai Style 00505506
SKU: KT637831

3.337.200  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng và vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00505506
SKU: KT637831

Thông tin sản phẩm