Hoa tai Style 00495418 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00495418
Style # 00495418

  • Hoa tai Style 00495418
Hoa tai Style 00495418

Hoa tai Style 00495418

Style # 00495418
19.762.900  đ

Hoa tai Style 00495418

SKU: KT630515

19.762.900  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng 2 màu
Chất liệu : Vàng 18K
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00495418

SKU: KT630515

Thông tin sản phẩm