Hoa tai Style 00495408 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00495408
Style # 00495408

  • Hoa tai Style 00495408
Hoa tai Style 00495408

Hoa tai Style 00495408

Style # 00495408
13.895.000  đ

Hoa tai Style 00495408

SKU: KT082863

13.895.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng 2 màu
Chất liệu : Vàng 18k
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00495408

SKU: KT082863

Thông tin sản phẩm