Hoa tai Style 00495161 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00495161
Style # 00495161

  • Hoa tai Style 00495161
Hoa tai Style 00495161

Hoa tai Style 00495161

Style # 00495161
3.744.000  đ

Hoa tai Style 00495161

SKU: KT483370

3.744.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18k
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00495161

SKU: KT483370

Thông tin sản phẩm