Hoa tai Style 00495146 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00495146
Style # 00495146

  • Hoa tai Style 00495146
Hoa tai Style 00495146

Hoa tai Style 00495146

Style # 00495146
5.196.000  đ

Hoa tai Style 00495146

SKU: KT152662

5.196.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 18k
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00495146

SKU: KT152662

Thông tin sản phẩm