Hoa tai Style 00495112 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00495112
Style # 00495112

  • Hoa tai Style 00495112
Hoa tai Style 00495112

Hoa tai Style 00495112

Style # 00495112
4.068.000  đ

Hoa tai Style 00495112

SKU: KT352624

4.068.000  đ
Thông tin sản phẩm
Chất liệu : Vàng 18K
Màu sắc: Vàng 3 màu
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00495112

SKU: KT352624

Thông tin sản phẩm