Hoa tai Style 00493762 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00493762
Style # 00493762

  • Hoa tai Style 00493762
Hoa tai Style 00493762

Hoa tai Style 00493762

Style # 00493762
4.314.200  đ

Hoa tai Style 00493762

SKU: KT823515

4.314.200  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18k
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00493762

SKU: KT823515

Thông tin sản phẩm