Hoa tai Style 00493758 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00493758
Style # 00493758

  • Hoa tai Style 00493758
Hoa tai Style 00493758

Hoa tai Style 00493758

Style # 00493758
4.301.400  đ

Hoa tai Style 00493758

SKU: KT617076

4.301.400  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18k
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00493758

SKU: KT617076

Thông tin sản phẩm