Hoa tai Style 00493742 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00493742
Style # 00493742

  • Hoa tai Style 00493742
Hoa tai Style 00493742

Hoa tai Style 00493742

Style # 00493742
5.238.000  đ

Hoa tai Style 00493742

SKU: KT407524

5.238.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18k
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00493742

SKU: KT407524

Thông tin sản phẩm