Hoa tai Style 00493736 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00493736
Style # 00493736

  • Hoa tai Style 00493736
Hoa tai Style 00493736

Hoa tai Style 00493736

Style # 00493736
4.902.000  đ

Hoa tai Style 00493736

SKU: KT766300

4.902.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu : Vàng 18k
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00493736

SKU: KT766300

Thông tin sản phẩm