Hoa tai Style 00493669 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00493669
Style # 00493669

  • Hoa tai Style 00493669
Hoa tai Style 00493669

Hoa tai Style 00493669

Style # 00493669
5.395.000  đ

Hoa tai Style 00493669

SKU: KT202230

5.395.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu : Vàng 18k
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00493669

SKU: KT202230

Thông tin sản phẩm