Hoa tai Style 00493646 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00493646
Style # 00493646

  • Hoa tai Style 00493646
Hoa tai Style 00493646

Hoa tai Style 00493646

Style # 00493646
7.340.000  đ

Hoa tai Style 00493646

SKU: KT825685

7.340.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng 3 màu
Chất liệu : Vàng 18K
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00493646

SKU: KT825685

Thông tin sản phẩm