Hoa tai Style 00479384 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00479384
Style # 00479384

  • Hoa tai Style 00479384
soldout
Hoa tai Style 00479384

Hoa tai Style 00479384

Style # 00479384
5.742.000  đ

Hoa tai Style 00479384

SKU: KT265481

5.742.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng 3 màu
Chất liệu : Vàng 18K
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00479384

SKU: KT265481

Thông tin sản phẩm