Hoa tai Style 00468680 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00468680
Style # 00468680

  • Hoa tai Style 00468680
new
Hoa tai Style 00468680

Hoa tai Style 00468680

Style # 00468680
10.757.300  đ

Hoa tai Style 00468680

SKU: KT626801

10.757.300  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai Style 00468680

SKU: KT626801

Thông tin sản phẩm