Hoa tai Style 00468428 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00468428
Style # 00468428

  •  Hoa tai Style 00468428
 Hoa tai Style 00468428

Hoa tai Style 00468428

Style # 00468428
5.026.800  đ

 Hoa tai Style 00468428

SKU: KT818586

5.026.800  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu : Vàng 18K
 
Mô tả sản phẩm

 Hoa tai Style 00468428

SKU: KT818586

Thông tin sản phẩm