Hoa tai Style 00350323 | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai Style 00350323
Style # 00350323

  • Hoa tai Style 00350323
sale
Hoa tai Style 00350323

Hoa tai Style 00350323

Style # 00350323

Hoa tai vàng hồng 18K -750

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng hồng
Chất liệu : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai vàng hồng 18K -750

Thông tin sản phẩm