Hoa tai hình hoa Mai - Vàng 24K (99) | Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý
Hoa tai hình hoa Mai - Vàng 24K (99)
Style # 00324717

  • Hoa tai hình hoa Mai - Vàng 24K (99)
Hoa tai hình hoa Mai - Vàng 24K (99)

Hoa tai hình hoa Mai - Vàng 24K (99)

Style # 00324717

Hoa tai hình hoa vàng ta - Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai hình hoa vàng ta - Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm