Hoa tai hình hoa hồng - Vàng 24K (99) | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai hình hoa hồng - Vàng 24K (99)
Style # HT004

  • Hoa tai hình hoa hồng  - Vàng 24K (99)
Hoa tai hình hoa hồng  - Vàng 24K (99)

Hoa tai hình hoa hồng - Vàng 24K (99)

Style # HT004

Hoa tai hình hoa hồng - Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai hình hoa hồng - Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm