Hoa tai 5 cánh vàng 24K | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai 5 cánh vàng 24K
Style # HT006

  • Hoa tai 5 cánh vàng 24K
Hoa tai 5 cánh vàng 24K

Hoa tai 5 cánh vàng 24K

Style # HT006

Hoa tai 5 cánh vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng
Chất liệu : Vàng 24K (99)
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai 5 cánh vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm