Hoa tai 4 cánh hình hoa - Vàng 24K (99) | Tập đoàn Phú Quý
Hoa tai 4 cánh hình hoa - Vàng 24K (99)
Style # HT003

  • Hoa tai 4 cánh hình hoa  - Vàng 24K (99)
Hoa tai 4 cánh hình hoa  - Vàng 24K (99)

Hoa tai 4 cánh hình hoa - Vàng 24K (99)

Style # HT003

Hoa tai 4 cánh hình hoa - Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai 4 cánh hình hoa - Vàng 24K (99)

Thông tin sản phẩm