Hoa tai 33 Style 00313325 | Tập đoàn Phú Quý
Summer Sale 2016
Hoa tai 33 Style 00313325
Style # 00313325

  • Hoa tai 33 Style 00313325
sale
Hoa tai 33 Style 00313325
Summer Sale 2016

Hoa tai 33 Style 00313325

Style # 00313325

Hoa tai vàng trắng 18K -750

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng trắng
Màu sắc : Vàng 18K
Loại đá: Đá CZ cao cấp
 
Mô tả sản phẩm

Hoa tai vàng trắng 18K -750

Thông tin sản phẩm