Dây chuyền nữ Style 00299183 | Tập đoàn Phú Quý
Dây chuyền nữ Style 00299183
Style # 00299183.

  • Dây chuyền nữ Style 00299183
new
Dây chuyền nữ Style 00299183

Dây chuyền nữ Style 00299183

Style # 00299183.

Dây chuyền nữ vàng 18K-750

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 18K
Màu sắc: Hồng
 
Mô tả sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18K-750

Thông tin sản phẩm