Dây chuyền nữ Style 0023 | Tập đoàn Phú Quý
Dây chuyền nữ Style 0023
Style # 0023

  • Dây chuyền nữ Style 0023
new
Dây chuyền nữ Style 0023

Dây chuyền nữ Style 0023

Style # 0023

Dây chuyền nữ vàng 18K -750

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 18K
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Dây chuyền nữ vàng 18K -750

Thông tin sản phẩm