Dây chuyền nam Style 017 | Tập đoàn Phú Quý
Dây chuyền nam Style 017
Style # 017

  • Dây chuyền nam Style 017
new
Dây chuyền nam Style 017

Dây chuyền nam Style 017

Style # 017

Dây chuyền nam Vàng màu - Vàng 18K(750)

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 18K
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Dây chuyền nam Vàng màu - Vàng 18K(750)

Thông tin sản phẩm