Dây chuyền nam Style 00273194 | Tập đoàn Phú Quý
Dây chuyền nam Style 00273194
Style # 00273194

  • Dây chuyền nam Style 00273194
new
Dây chuyền nam Style 00273194

Dây chuyền nam Style 00273194

Style # 00273194

Dây chuyền nam vàng màu

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 18K
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Dây chuyền nam vàng màu

Thông tin sản phẩm