Dây chuyền liền mặt Style 00536520 | Tập đoàn Phú Quý
Dây chuyền liền mặt Style 00536520
Style # 00536520

  • Dây chuyền liền mặt Style 00536520
new
Dây chuyền liền mặt Style 00536520

Dây chuyền liền mặt Style 00536520

Style # 00536520
4.142.900  đ

Dây chuyền liền mặt Style 00536520

SKU: DA506755

4.142.900  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng trắng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Dây chuyền liền mặt Style 00536520

SKU: DA506755

Thông tin sản phẩm