Dây chuyền liền mặt Style 00536519 | Tập đoàn Phú Quý
Dây chuyền liền mặt Style 00536519
Style # 00536519

  • Dây chuyền liền mặt Style 00536519
new
Dây chuyền liền mặt Style 00536519

Dây chuyền liền mặt Style 00536519

Style # 00536519
4.309.200  đ

Dây chuyền liền mặt Style 00536519

SKU: DA506755

4.309.200  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Dây chuyền liền mặt Style 00536519

SKU: DA506755

Thông tin sản phẩm