Dây chuyền liền mặt Style 00536518 | Tập đoàn Phú Quý
Dây chuyền liền mặt Style 00536518
Style # 00536518

  • Dây chuyền liền mặt Style 00536518
new
Dây chuyền liền mặt Style 00536518

Dây chuyền liền mặt Style 00536518

Style # 00536518
4.241.200  đ

Dây chuyền liền mặt Style 00536518

SKU: DA506755

4.241.200  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Dây chuyền liền mặt Style 00536518

SKU: DA506755

Thông tin sản phẩm