Dây chuyền liền mặt Style 00536517 | Tập đoàn Phú Quý
Dây chuyền liền mặt Style 00536517
Style # 00536517

  • Dây chuyền liền mặt Style 00536517
new
Dây chuyền liền mặt Style 00536517

Dây chuyền liền mặt Style 00536517

Style # 00536517
4.135.300  đ

Dây chuyền liền mặt Style 00536517

SKU: DA068261

4.135.300  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Dây chuyền liền mặt Style 00536517

SKU: DA068261

Thông tin sản phẩm