Dây chuyền liền mặt Style 00536515 | Tập đoàn Phú Quý
Dây chuyền liền mặt Style 00536515
Style # 00536515

  • Dây chuyền liền mặt Style 00536515
soldout
Dây chuyền liền mặt Style 00536515

Dây chuyền liền mặt Style 00536515

Style # 00536515
3.479.000  đ

Dây chuyền liền mặt Style 00536515

SKU: DA854687

3.479.000  đ
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng hồng
Chất liệu: Vàng 18K - 750
 
Mô tả sản phẩm

Dây chuyền liền mặt Style 00536515

SKU: DA854687

Thông tin sản phẩm