Dây chuyền hoa Style 00524019 - Vàng 24K (98) | Tập đoàn Phú Quý
Dây chuyền hoa Style 00524019 - Vàng 24K (98)
Style # 00524019

  • Dây chuyền hoa Style 00524019 - Vàng 24K (98)
soldout
Dây chuyền hoa Style 00524019 - Vàng 24K (98)

Dây chuyền hoa Style 00524019 - Vàng 24K (98)

Style # 00524019

Dây chuyền hoa Style 00524019 - Vàng 24K (98)

SKU: DA287242

Phí chế tác: 1.970.000 vnđ 

Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 24K (98)
Trọng lượng : 8.140 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Dây chuyền hoa Style 00524019 - Vàng 24K (98)

SKU: DA287242

Phí chế tác: 1.970.000 vnđ 

Thông tin sản phẩm