Dây chuyền hoa Style 00523445 - Vàng 24K (98) | Tập đoàn Phú Quý
Dây chuyền hoa Style 00523445 - Vàng 24K (98)
Style # 00523445

  • Dây chuyền hoa Style 00523445 - Vàng 24K (98)
new
Dây chuyền hoa Style 00523445 - Vàng 24K (98)

Dây chuyền hoa Style 00523445 - Vàng 24K (98)

Style # 00523445

Dây chuyền hoa Style 00523445 - Vàng 24K (98)

SKU: DA046632

Phí chế tác: 3.600.000 vnđ

Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu: Vàng 24K (98)
Trọng lượng : 14.069 chỉ
 
Mô tả sản phẩm

Dây chuyền hoa Style 00523445 - Vàng 24K (98)

SKU: DA046632

Phí chế tác: 3.600.000 vnđ

Thông tin sản phẩm