Charm Tỳ Hưu Vàng 24K - 999 | Tập đoàn Phú Quý
Charm Tỳ Hưu Vàng 24K - 999
Style # 00541020

  • Charm Tỳ Hưu Vàng 24K - 999
  • Charm Tỳ Hưu Vàng 24K - 999
new
Charm Tỳ Hưu Vàng 24K - 999

Charm Tỳ Hưu Vàng 24K - 999

Style # 00541020

Charm Tỳ Hưu Vàng 24K - Cỡ nhỏ

Sản phẩm vàng 24K (999)

SKU: CH546070

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Vàng
Chất liệu : Vàng 24K (999)
 
Mô tả sản phẩm

Charm Tỳ Hưu Vàng 24K - Cỡ nhỏ

Sản phẩm vàng 24K (999)

SKU: CH546070

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm