Charm Khỉ Vàng 2 | Tập đoàn Phú Quý
Charm Khỉ Vàng 2
Style # 425

  • Charm Khỉ Vàng 2
Charm Khỉ Vàng 2

Charm Khỉ Vàng 2

Style # 425

Charm Khỉ Vàng 2

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Charm Khỉ Vàng 2

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm