Charm Khỉ Vàng 1 | Tập đoàn Phú Quý
Charm Khỉ Vàng 1
Style # 424

  • Charm Khỉ Vàng 1
Charm Khỉ Vàng 1

Charm Khỉ Vàng 1

Style # 424

Charm Khỉ Vàng 1

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Charm Khỉ Vàng 1

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm