Charm Hoa Hồng nhỏ | Tập đoàn Phú Quý
Charm Hoa Hồng nhỏ
Style # 418

  • Charm Hoa Hồng nhỏ
  • Charm Hoa Hồng nhỏ
Charm Hoa Hồng nhỏ

Charm Hoa Hồng nhỏ

Style # 418

Lucky Charm hình Hoa Hồng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Lucky Charm hình Hoa Hồng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm