Charm Hoa Hồng | Tập đoàn Phú Quý
Charm Hoa Hồng
Style # 416

  • Charm Hoa Hồng
Charm Hoa Hồng

Charm Hoa Hồng

Style # 416

Lucky Charm hình Hoa Hồng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Lucky Charm hình Hoa Hồng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm