Charm hình Trâu Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Charm hình Trâu Vàng
Style # 402-1

  • Charm hình Trâu Vàng
  • Charm hình Trâu Vàng
  • Charm hình Trâu Vàng
Charm hình Trâu Vàng

Charm hình Trâu Vàng

Style # 402-1

Lucky Charm 12 con giáp - Trâu Vàng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Lucky Charm 12 con giáp - Trâu Vàng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm