Charm hình Rồng vàng | Tập đoàn Phú Quý
Charm hình Rồng vàng
Style # 00358873

  • Charm hình Rồng vàng
  • Charm hình Rồng vàng
Charm hình Rồng vàng

Charm hình Rồng vàng

Style # 00358873

Lucky Charm 12 con giáp - Rồng vàng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng
Chất liệu : Vàng 24K (99)
 
Mô tả sản phẩm

Lucky Charm 12 con giáp - Rồng vàng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm