Charm hình Rắn Vàng | Tập đoàn Phú Quý
Charm hình Rắn Vàng
Style # 00376870

  • Charm hình Rắn Vàng
  • Charm hình Rắn Vàng
  • Charm hình Rắn Vàng
Charm hình Rắn Vàng

Charm hình Rắn Vàng

Style # 00376870

Lucky Charm 12 con giáp - Rắn Vàng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc: Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Lucky Charm 12 con giáp - Rắn Vàng

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm