Charm hình Nút thắt Cát Tường | Tập đoàn Phú Quý
Charm hình Nút thắt Cát Tường
Style # 433

  • Charm hình Nút thắt Cát Tường
new
Charm hình Nút thắt Cát Tường

Charm hình Nút thắt Cát Tường

Style # 433

Nút thắt cát tường là một trong “Bát đại cát tường” của Phật Giáo Tây Tạng. Biểu tượng bao gồm các sợi đan vào nhau, không có điểm đầu và không có kết thúc phản ánh triết lý của Phật Giáo về vòng luân hồi.

Từ đó, Nút thắt cát tường đại diện cho một dòng năng lượng may mắn bất tận mang đến hôn nhân hài hòa, sự bình an cát tường bền vững, cuộc sống hạnh phúc phú quý, đoàn viên mỹ mãn, tài lộc mãi mãi.

Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Vàng 24K (99)
Màu sắc : Vàng
 
Mô tả sản phẩm

Nút thắt cát tường là một trong “Bát đại cát tường” của Phật Giáo Tây Tạng. Biểu tượng bao gồm các sợi đan vào nhau, không có điểm đầu và không có kết thúc phản ánh triết lý của Phật Giáo về vòng luân hồi.

Từ đó, Nút thắt cát tường đại diện cho một dòng năng lượng may mắn bất tận mang đến hôn nhân hài hòa, sự bình an cát tường bền vững, cuộc sống hạnh phúc phú quý, đoàn viên mỹ mãn, tài lộc mãi mãi.

Thông tin sản phẩm