Charm hình hạt Tre | Tập đoàn Phú Quý
Charm hình hạt Tre
Style # 00367612

  • Charm hình hạt Tre
Charm hình hạt Tre

Charm hình hạt Tre

Style # 00367612

Lucky Charm Hạt Tre

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm
Màu sắc : Vàng
Chất liệu : Vàng 24K (99)
 
Mô tả sản phẩm

Lucky Charm Hạt Tre

Sản phẩm vàng 24K (999)

Sản phẩm mang lại May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng cho người đeo

Thông tin sản phẩm